Koninklijk Atheneum Boom

Specificaties

Programma
uitbreiding bestaande Atheneum
Type
nieuwbouw
Ligging
J.B. Davidstraat 2, 2850 Boom
Ontwerpjaar
2005
Opdrachtgever
Gemeenschapsonderwijs - GO!

- wedstrijdontwerp Open Oproep Vlaamse Bouwmeester 2005 -

Het K.A. Boom heeft nood aan een nieuwe refter en een mediatheek. Ook moet een nieuw CLB plaats krijgen bij de bestaande schoolinfrastructuur. Verder is er een tekort aan fietsenstallingen en is de positionering ervan cruciaal voor het optimaal gebruik van de speelplaats.

Het bouwprogramma word bewust in twee delen uiteen getrokken in een gebouw voor het CLB en een schoolgebouw met refter en mediatheek. Elk gebouw krijgt zijn eigen herkenbare identiteit en architectuur. De refter en de mediatheek die behoren tot het programma van de school krijgen vorm in een langgerekt horizontaal volume dat aan het bestaande schoolgebouw wordt gebouwd. Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding wordt een compact gesloten en vrijstaand volume. Tussen de beide volumes ontstaat een duidelijker gearticuleerde schoolingang.

Het volume van de refter en de mediatheek wordt een half niveau omhoog getild, zodat de fietsen en bromfietsen op het half ingegraven niveau plaats krijgen en geen hinder meer vormen op de speelplaats.
Een glazen gang onder lichte helling verbindt de refter en mediatheek met het bestaande gebouw. Ze  fungeert tevens als inkomsas bij rechtstreekse toegang van op de speelplaats.
De betonnen skeletstructuur maakt het mogelijk om de ruimtes in de toekomst vrij in te delen. De structuur wordt voorzien op een mogelijke uitbreiding met een bovenliggende verdieping.

Het CLB-gebouw wordt fysisch opgedeeld in een publiek toegankelijk deel op het gelijkvloers en een niet-publiek toegankelijk deel op de verdiepingen. Het publieke gedeelte bestaat uit een medisch circuit en een wachtzaal met tussenin een circulatiezone die zowel een toegang heeft naar de speelplaats naar de straat. Op de verdiepingen zijn de kantoren rond dezelfde centrale circulatiezone georganiseerd, waarin het licht binnenvalt via een lichtkoepel boven een vide. Alle ruimtes- ook het medisch circuit -kunnen natuurlijk ventileren en krijgen voldoende daglicht binnen.

Het overwegend beglaasd ‘zwevend’ volume van de refter laat overvloedig licht binnen en laat door zijn transparantie een dialoog toe tussen de school en de straat en tussen interieur en exterieur. Het massieve CLB-gebouw met zijn diepe variërende raaminsnijdingen geeft niet alles prijs wat achter zijn gevels schuilt.

In de zone langs de straat evenwijdig met de refter wordt het voetpad verbreed tot een ‘rondhang-zone’ waar de leerlingen voor of na schooltijd kunnen napraten zonder de buurt en het verkeer tot last te zijn. De groenzone wordt omgezet in een hoge bomenrij die in de zomer als zonnewering fungeert voor de refter zonder echter een visuele belemmering te zijn vanuit de refter.