Sint Antonius-college Ronse

Specificaties

Programma
Lagere en kleuterschool
Type
Masterplan - Renovatie - Nieuwbouw
Ligging
Ronse, Ch. De Gaullestraat 10
Ontwerpjaar
2009
Opdrachtgever
VZW VKORR
Status
in opbouw in verschillende fases
Budget
5 774 508 € excl. BTW, excl. Erelonen (raming)

Op de bestaande site werd aanvankelijk onderwezen aan kleuters, lagere school en humaniora. Er was ook een internaat voor al deze leeftijdscategorieën.
Ondertussen werd het internaat afgeschaft en is de humaniora verhuisd. Het aantal kinderen van de kleuter- en lagere school is daarentegen drastisch gestegen en er is een peuterafdeling bijgekomen. De bestaande kapel en de vroegere chambrettes stonden leeg.
De bestaande gebouwen waren daarom niet langer aangepast aan de noden van vandaag, daarenboven waren de gebouwen sterk verouderd, wat als resultaat heeft dat er enorm veel energie verloren ging en dat zowat alle gebouwen te lijden hadden onder waterinsijpeling, afwaaiende pannen,...
De directie was er zich van bewust dat de bestaande gebouwen niet het hedendaagse pedagogische programma van de school weerspiegelden en dat het wellicht ook sommige ouders afschrok om de kinderen er naar school te sturen.

Als antwoord hierop werd een masterplan opgemaakt om in verschillende opeenvolgende stappen de school compleet te moderniseren. Gedurende de werken moet de school immers in gebruik kunnen blijven en er moet ook rekening gehouden worden met de budgetten die pas geleidelijk aan vrijgemaakt kunnen worden.
De slechtste gebouwen zullen worden gesloopt. De overige gebouwen worden één voor één volledig gestript en vernieuwd, om zo een energie- en kindvriendelijke school te realiseren. Als kers op de taart wordt een gedeelte van de site ingericht als een toegangsplein dat fungeert als overgangszone tussen de school en de omgeving. In de laatste fase wordt ook een volledig nieuw inkomgebouw en kleutervleugel gerealiseerd.

Gezien het kolossale energieverbruik, gaat bij al deze ingrepen bijzonder veel aandacht naar energiebesparing en energiezuinig bouwen. Hierbij moet een evenwicht gezocht worden tussen de strikte financiering en het streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik.

Een aantal stukken van de school hebben een bepaalde historische of minstens esthetische waarde, bij het ontwerp wordt daar de nodige aandacht aan besteed.

Het ontwerpproces wordt gekenmerkt door een zeer rechtstreekse en flexibele samenwerking tussen architect en opdrachtgever.