Bibliotheek De Pinte

Specificaties

Programma
Bibliotheek
Type
Nieuwbouw, ingesloten, laag energetisch
Ligging
De Pinte, Baron De Gieylaan 27
Ontwerpjaar
2010
Opdrachtgever
Gemeentebestuur De Pinte
Budget
1 430 718,12 € excl. BTW en erelonen

Op een ingesloten terrein in een van de hoofdstraten van de gemeente wenst de opdrachtgever een bibliotheek op te richten die afgezien van het bibliotheekprogramma ook een aantal multifunctionele ruimtes omvat.

Vanuit de vaststelling dat het concept bibliotheek de voorbije decennia sterk is geëvolueerd en dat dit proces ook in de toekomst zal blijven doorgaan word er in ontwerpfase van uitgegaan dat het gebouw zeer flexibel moet worden opgevat. Afgezien daarvan willen we dat de bibliotheek ook meer is dan louter een inwisselpunt voor media. We willen dat het gebouw een open huis wordt dat mensen uitnodigt om ook ter plaatse een aantal uren door te brengen in het gezelschap van dorpsgenoten.
Er moet ook de mogelijkheid zijn om een aantal randactiviteiten zoals voordrachten en tentoonstellingen te organiseren.

Een ander belangrijk thema is de inpassing in de omgeving. Enerzijds is een lokale bibliotheek een belangrijk aanknopingspunt binnen de gemeente, anderzijds moet het gebouw ook op een subtiele manier worden ingepast in zijn omgeving.

Daarnaast is de gemeente De Pinte ook bijzonder geëngageerd op vlak van duurzaamheid en wordt veel aandacht besteed aan het realiseren van een energiezuinig gebouw (K-peil 20) en wordt aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen.