Polyvalente zaal ‘Het Gildenhuis’

Specificaties

Programma
Polyvalente zaal
Werken
Nieuwbouw
Ligging
Loofblommestraat, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Ontwerpjaar
2004-2006
Opdrachtgever
VZW ‘in vreugde één’ (gefinancierd door Stad Gent)
Budget
542 000 € excl. BTW en erelonen

Het Gildenhuis is één van de vijf fuifzalen voor jongeren die het Gentse stadsbestuur in Gent voorziet om het nijpende tekort aan zalen te verhelpen. De bestaande zaal, die zowel voor theater, fuiven, vergaderingen en feestjes gebruikt word in het centrum van St-Denijs-Westrem, voldeed niet langer aan de milieunormen inzake geluidshinder.
We maakten een studie en ontwerp om het bestaande gebouw grondig te renoveren. Al snel bleek een totale nieuwbouw, met een beperkt budget, een beter alternatief.

Het gebouw heeft een kopse gevel aan de straatzijde geklemd tussen een woning en een elektriciteitscabine. De zijgevel geeft uit op een parkeerterreintje, waar zich ook de toegang tot de zaal bevindt. Voor het terrein geldt een bijzonder plan van aanleg, waardoor van het bestaande bouwvolume, inplanting en toegang van de nieuwe zaal niet mocht worden afgeweken.

Omwille van akoestische eisen werd het gebouw opgevat als een box-in-box principe.
De dragende buitenmuur is opgebouwd uit geprefabriceerde betonelementen. Dit  uiterst duurzaam materiaal, geeft de fuifzaal een massieve, krachtige uitstraling. Het volume van de zaal blijft hierdoor duidelijk afleesbaar ten opzichte van de transparante glazen inkompartij.
Ondanks de onmogelijkheid om grote raamopeningen in de gevel te maken in de fuifzaal, werd er toch gezocht naar een interactie tussen de activiteiten achter de gevel en de omgeving. In de betonnen huid van de zaal worden openingen gemaakt door bekistingsmodules schuin vooruit te laten springen. In de kopse gevels worden deze zelfs over de hele gevel omhoog opgetrokken waardoor de voorgevel een zekere  monumentaliteit verkrijgt. Van buitenaf zal men naar gelang van het licht, lichtkleur en lichtfrequenties kunnen veronderstellen welke activiteiten zich binnen afspelen zonder alles te willen prijs geven.