Gemeentelijke basisschool Iddergem

Specificaties

Programma
Baisschool
Type
Uitbreiding nieuwbouw
Ligging
Leliestraat 1, 9470 Denderleeuw
Ontwerpjaar
2013
Energiepeil
Opdrachtgever
Gemeente Denderleeuw

De bestaande schoolgebouwen zijn van verschillende ouderdom. De gebouwen worden door de gemeente zeer goed onderhouden en hoewel geen van de gebouwen een grote ‘waarde’ heeft, zijn de meeste ervan in een te goede staat om te worden afgebroken.

Naast het klassentekort is de historisch gegroeide situatie rond de huidige ‘boterhammenrefter’ problematisch. De leerlingen moeten nu door het leraarslokaal (waar ook wordt lesgegeven) om naar de klassen te circuleren.

Op het aanpalende perceel wordt daarom een nieuw gebouw opgetrokken met 4 klassen, 2 zorgklassen, refter, keuken en sanitair.

De zaal is zo ontworpen dat ze ook ter beschikking kan gesteld worden van de buurt.